ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร"

มีอ้างอิง
(มีอ้างอิง)
พระเจ้าวิลเลียมที่ 4 เป็นพระอนุชาของ[[พระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร|พระเจ้าจอร์จที่ 4]] และเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์แฮโนเวอร์ในสหราชอาณาจักร เมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงทำราชการใน[[ราชนาวี]] จึงทรงได้รับพระนามเล่นว่า “พระราชากะลาสี” รัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปหลายอย่างเช่นการปรับปรุง “กฎหมายประชาสงเคราะห์” (Poor Law) รัฐบาลท้องถิ่นเปลื่ยนแปลงเป็นระบอบ[[ประชาธิปไตย]] การจำกัด[[การใช้แรงงานเด็ก]]และ[[การเลิกทาส]]ทั่ว[[จักรวรรดิอังกฤษ]] การปฏิรูปที่สำคัญที่สุดในรัชสมัยของพระองค์คือ [[กฎหมายผู้แทนราษฎร ค.ศ. 1832]] (Representation of the People Act 1832) หรือ “กฎหมายปฏิรูป ค.ศ. 1832” ซึ่งเป็นกฎหมายที่เปลื่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของอังกฤษ พระเจ้าวิลเลียมที่ 4 มิได้ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองมากเท่าพระเจ้าจอร์จที่ 3 หรือ พระเจ้าจอร์จที่ 4 แต่ก็ทรงแต่งตั้ง[[นายกรัฐมนตรี]]ที่ไม่ตรงกับความต้องการของรัฐสภาในปี ค.ศ. 1834 พระราชทาน[[รัฐธรรมนูญ]]ต่อ[[ราชอาณาจักรฮันโนเวอร์]]ที่เป็นอีกราชอาณาจักรหนึ่งที่ทรงเป็นประมุข
 
พระเจ้าวิลเลียมที่ 4 เสด็จสวรรคตโดยไม่มีพระราชโอรสธิดา ราชบัลลังก์จึงตกไปเป็นของ[[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร|เจ้าหญิงวิกตอเรีย]] ผู้เป็นพระราชภาคิไนย ภาติยะและราชอาณาจักรฮันโนเวอร์ไปเป็นของ[[พระเจ้าแอนสท์ เอากุสท์ที่ 1 แห่งฮันโนเวอร์]]
 
== ปัญหาลูกนอกสมรส ==
ทรงประสบ ปัญหาเช่นเดียวกันคือ มีบุตรมากถึง 10 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นลูกนอกสมรส ที่เกิดจากโดโรธี จอร์แดน นักแสดงผู้หนึ่ง ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ บัลลังก์จึงตกทอดมายังเจ้าหญิงวิกตอเรีย ซึ่งเป็นพระราชภาคิไนยภาติยะ<ref>https://krupiyarerk.wordpress.com/2011/08/28/คำราชาศัพท์หมวดเครือญา/</ref>
 
== อ้างอิง ==
27,522

การแก้ไข