ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี"

แก้คำผิด
(แก้คำผิด)
| head_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| headman = นายโชคดี วิหคเหิร
| motto = '''ปรัชญา'''<br/>ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม<br/>'''พุทธภาษิตประจeประจำโรงเรียน'''<br/>วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต<br/>บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
| students = 3,233 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}}<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230150&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี</ref>
| ต้นไม้ = ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
858

การแก้ไข