ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี"

เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง และแก้ไขข้อมูล
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง และแก้ไขข้อมูล)
| ภาพ = [[ไฟล์:พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png|150px]]
| ชื่ออังกฤษ = Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi School
| coordinates = {{coord|13|50|52.8|N|100|26|35.3|E|display=inline,title|region:TH_type:edu}}
| ชื่อย่อ = ต.อ.พ.น.
| ชื่อย่อ = ต.อ.พ.น./ [[T.U.P.N.]]
| ก่อตั้ง = 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
| code = 1012230150
| ประเภท = โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล
| establish_date = {{เทาเล็ก|โรงเรียนบางใหญ่}}<br>{{วันเกิดและอายุ|2502|4|8}}
{{เทาเล็ก|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่}}<br>{{วันเกิดและอายุ|2536|5|18}}<br>
{{เทาเล็ก|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี}}<br>{{วันเกิดและอายุ|2555|7|22}}<br/>
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]]
- [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]<br>
- [[โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]<br>
| สังกัด = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
| address = เลขที่ 89 หมู่ 10 [[ตำบลบางกร่าง]] [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] 11000
| class_range = [[มัธยมศึกษา]]
| head_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| headman = ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
| headman = นายโชคดี วิหคเหิร
| คำขวัญ = ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
| motto = '''ปรัชญา'''<br/>ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม<br/>'''พุทธภาษิตประจeโรงเรียน'''<br/>วิริเยน ทุกฺขมจฺเจต<br/>บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
| students = 3,233 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)}}<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230150&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี</ref>
| ต้นไม้ = ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
| สี = {{แถบสีสามกล่อง|hotpink}}{{แถบสีสามกล่อง|blue}} ชมพูและน้ำเงิน
| song = มาร์ช ต.อ.พ.น.
| เว็บไซต์ = http://www.tpn.ac.th
| address = 98 ม.10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
}}
| เว็บไซต์ = http://www.tpn.ac.th}}
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี''' เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภท[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]] ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ([[นนทบุรี]]-[[พระนครศรีอยุธยา]]) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 89 หมู่ 10 [[ตำบลบางกร่าง]] [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดนนทบุรี]] เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา เป็นหนึ่งใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] จัดให้เป็น[[โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]] และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในจังหวัด[[นนทบุรี]] รองจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]] ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 3,929 คน<ref>https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230163&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี</ref> โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มีจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 3,233 คน<ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230150&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี</ref>
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี''' เป็นโรงเรียนใน[[จังหวัดนนทบุรี]]
 
== ประวัติโรงเรียน ==
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียน[[มัธยมศึกษา]][[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ|ขนาดใหญ่พิเศษ]] ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] บริเวณโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดโบสถ์ดอนพรหม ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง [[อำเภอเมืองนนทบุรี]] จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อ "โรงเรียนบางใหญ่" เป็นโรงเรียนสหศึกษาประจำ[[อำเภอบางใหญ่]] มีเนื้อที่โรงเรียนทั้งสิ้น 47 ไร่ 2 งาน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 [[พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2502]] ที่วัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ โดยความริเริ่มของว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ (ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น) แต่เนื่องจากที่เดิมคับแคบไม่สามารถขยายต่อไปอีกได้ จึงย้ายมาตั้งที่วัดโบสถ์ดอนพรหมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม [[พ.ศ. 2514]] โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2535 ต่อจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยนายบุญยืน กนกลาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในคณะนั้น ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติ และค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง จึงได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนในเครือของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] โดยเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมทั้งขอเพิ่มชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่" ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "ต.พ.ญ" ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้น "ชมพูพันธุ์ทิพย์" ตราประจำโรงเรียนคือพระเกี้ยวน้อย โดยเด็กมัธยมปลายจะได้ประดับ[[พระเกี้ยว]] ซึ่งผู้ชายจะใช้พระเกี้ยวทอง ผู้หญิงจะใช้พระเกี้ยวเงิน สีประจำคณะมีด้วยกัน 5 คณะ และต่อมาผู้บริหารได้เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี"
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี''' เดิมชื่อ โรงเรียนบางใหญ่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่[[วัดพิกุลเงิน]] [[ตําบลบางม่วง]] [[อําเภอบางใหญ่]] [[จังหวัดนนทบุรี]] โดยความคิดริเริ่มของ[[ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์]] [[ศึกษาธิการอําเภอบางใหญ่]] ในขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หอพระปริยัติธรรมของวัดพิกุลเงินเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3
ในปี พ.ศ. 2552 ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "ต.อ.พ.น"
*พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช) รุ่นที่ 6 ต่อจากนั้น ได้รับงบประมาณสร้าง โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพักครู เมื่อจํานวนห้องเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 10 ห้องเรียน ทําให้อาคารเรียนไม่เพียงพอประกอบกับที่ดินไม่สามารถขยายได้ ดังนั้น [[นายบูรณะ โตจําเริญ]] [[ศึกษาธิการอําเภอบางใหญ่]] และ[[นายชุมพล คําดา]] [[ครูใหญ่]]ในขณะนั้น จึงได้ติดต่อขอใช้ที่ดินบริเวณ[[วัดโบสถ์ดอนพรหม]] ซึ่งได้มี[[พระราชปรีชามุนี (พร ปวโร)]] [[เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี]] ในขณะนั้นเป็นผู้ดูแลโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส กรรมการวัด และประชาชน เป็นอย่างดี
*วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512 ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ทําหนังสือยินยอมให้ใช้[[ที่ธรณีสงฆ์]][[วัดโบสถ์ดอนพรหม]] ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียน[[โรงเรียนบางใหญ่]]จึงได้ย้ายมาสอนในที่แห่งใหม่บริเวณ[[วัดโบสถ์ดอนพรหม]] เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา
*ต่อจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดย[[นายบุญยืน กนกลาวัลย์]] ผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่ในขณะนั้น ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติ และค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจึงได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนในเครือของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] โดยได้รับความเห็นชอบจาก[[คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู]] และ[[สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] โดยเป็นโรงเรียนน้องของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] และเพิ่มชื่อเป็น'''[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่]]''' ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "[[ต.พ.ญ]]" และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรา[[พระเกี้ยว]] เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยเด็กมัธยมปลายจะได้ประดับ[[พระเกี้ยว]] ซึ่งผู้ชายจะใช้พระเกี้ยวทอง ผู้หญิงจะใช้พระเกี้ยวเงิน
*ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผู้บริหารได้เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอเมืองนนทบุรี]] จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี]]" ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "[[ต.อ.พ.น]]" ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่ 5 งาน 89.9 ตารางวา<ref>http://www.tpn.ac.th/document/information/information58.pdf สารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2558</ref><ref>http://www.tpn.ac.th/document/information/information59.pdf สารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2559</ref>
 
== ทำเนียบผู้อำนวยการ ==
 
{| class="toccolours" width=35%
{| class="wikitable" width=100%
|-
|! colspan = "34" style = "background: #DE3163; " align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี'''</span>บางใหญ่
|-
! style = "background: #F19CBB; color:black;" | รายชื่อผู้อำนวยการลำดับ
! style = "background: #F19CBB; " | รายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: ; "|1.
| valign = "top" |1. ว่าที่ร.ต.สวัสดิ์ ดวงจันทร์
| valign = "top" style="background: ; "|ว่าที่ร.ต.สวัสดิ์ ดวงจันทร์
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2502 (รักษาการ)
|-
| valign = "lefttop" style="background: #DDBEC3; " |2. นายชุมพล คำดา
| valign = "top" style="background: ; "|นายชุมพล คำดา
| valign = "top" style="background:; "|พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2531
|-
| valign = "top" style="background: ; "|3. นายถวิล บุญภักดี
| valign = "top" style="background: ; "|นายถวิล บุญภักดี
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
|-
| valign = "lefttop" style="background: #DDBEC3; " |4. นายบุญยืน กนกลาวัณย์
| valign = "top" style="background: ; "|นายบุญยืน กนกลาวัณย์
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
|-
! colspan = "5" style = "background: #DE3163;" |<span style="">'''รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่'''</span>
| valign = "top" |5. นายวิศรุต สนธิชัย
|-
! style = "background: #F19CBB; " | ลำดับ
| valign = "left" style="background: #DDBEC3" |6. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
! style = "background: #F19CBB; " | รายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: ; "|71. นายสน ศรีบุญเรือง
| valign = "top" style="background: ; "|นายบุญยืน กนกลาวัณย์
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539
|-
| valign = "lefttop" style="background: #DDBEC3; " |82. นายทรงวิทย์ นิลเทียน
| valign = "top" style="background: ; "|นายวิศรุต สนธิชัย
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
|-
| valign = "top" style="background: ; "|3.
| valign = "top" |9. ดร.[[สุนีย์ สอนตระกูล]]
| valign = "top" style="background: ; "|นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
|-
| valign = "lefttop" style="background: #DDBEC3; " |104. นายนรากร ไหลหรั่ง
| valign = "top" style="background: ; "|นายสน ศรีบุญเรือง
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
|-
| valign = "top" style="background:; "|115.นายโชคดี วิหคเหิร
| valign = "top" style="background:; "|นายทรงวิทย์ นิลเทียน
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553
|-
| valign = "top" style="background: ; "|6.
| valign = "top" style="background: ; "|ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
|-
! colspan = "6" style = "background: #DE3163;" |<span style="">'''รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี'''
</span>
|-
! style = "background: #F19CBB; " | ลำดับ
! style = "background: #F19CBB; " | รายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: ; "|1.
| valign = "top" style="background: ; "|ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
|-
| valign = "top" style="background: ; "|2.
| valign = "top" style="background:; "|นายนรากร ไหลหรั่ง
| valign = "top" style="background:; "|พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
|-
| valign = "top" style="background: ; "|3.
| valign = "top" style="background: ; "|นายโชคดี วิหคเหิร
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2559 -ปัจจุบัน
|}
 
== คณะสีประจำโรงเรียน ==
 
*คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
*คณะยูงทอง (สีแสด)
*คณะอินทนิล (สีม่วง)
*คณะจามจุรี (สีฟ้า)
*คณะการเวก (สีเขียว)
 
== เกียรติประวัติของโรงเรียน ==
 
*ปีการศึกษา 2535 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
*ปีการศึกษา 2537 - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกรมสามัญ
*ปีการศึกษา 2538 - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี]]
*ปีการศึกษา 2544 - โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น โรงเรียนเครือข่ายแกนนําการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตนราภินนท์
*ปีการศึกษา 2558 - ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้ความร่วมมือดีเด่นและได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งเสริมการฝึกวิชาทหารเป็นอย่างดียิ่ง จากศูนย์ฝึกกําลังสํารอง วิภาวดีกรุงเทพฯ
*ปีการศึกษา 2560 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ <ref>http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/95880/1092305.pdf รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560</ref>
 
== อ้างอิง ==
858

การแก้ไข