ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย [[พิชัย นริพทะพันธุ์]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย [[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
#นาย [[มั่นวุฒิพงษ์ พัธโนทัยฉิมวิเชียร]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#นาย [[บุญทรง เตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย [[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ผู้ใช้นิรนาม