ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่ได้อยู่ใน rationale)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| เว็บไซต์ = [http://www.bus.rmutp.ac.th/ www.bus.rmutp.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร''' เป็นศูนย์การศึกษาในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]] ในอดีคยอดีตเคยมีสถานะเป็นเวิทยาเขตวิทยาเขตพณิชยการพระนคร ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเป็นการยกเลิกวิทยาเขตนับแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ยุบรวมเข้ากับวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/118/12.PDF กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549]</ref>
 
== ประวัติ ==
เดิมคือ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร ต่อมาได้ยุบรวมเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ [[30 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/038/3.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้รวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 38ก พิเศษ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519</ref> ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในเวลาต่อมา
ผู้ใช้นิรนาม