ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี"

แก้ไขผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 212/2561
(ไม่สำคัญ)
(แก้ไขผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 212/2561)
| valign = "top" style="background: #87cefa; "| นายนฤภพ ขันทับไทย
| valign = "top" style="background: #87cefa; "| ผู้อำนวยการ
| valign = "top" style="background: #87cefa; "| - 7 พฤษภาคม 2561 <ref>https://www.sesao1.go.th/media/files/212_2561.pdf คำสั่งสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 212/2561 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการตรูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ลำดับที่ 5 ย้ายนายนฤภพ ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา </ref>
| valign = "top" style="background: #87cefa; "| -ปัจจุบัน
|}
 
858

การแก้ไข