ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงไชยบุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ด่านพรมแดน==
[[ด่านพรมแดนจุดผ่อนปรนชายแดนสองแคว]]อยู่ที่อำเภอสองแคว [[จังหวัดน่าน]]
ด่านชายแดนถาวรไทย-ลาว ห้วยโก๋น - น้ำเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ด่านท่าลี่ เชื่อมต่อระหว่างเมืองแก่นท้าว และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ผู้ใช้นิรนาม