เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร‎‎]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์‎‎]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี‎‎]]
39,964

การแก้ไข