ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีสนามควอนตัม"

สร้างเทมเพลต "สนามควอนตัม" ให้นะครับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(สร้างเทมเพลต "สนามควอนตัม" ให้นะครับ)
{{กลศาสตร์ควอนตัม}}
{{ทฤษฎีสนามควอนตัม}}{{sidebar with collapsible lists
| expanded = {{{cTopic}}}
| name = ทฤษฎีสนามควอนตัม
| title = [[ทฤษฎีสนามควอนตัม]]
| image = [[file:Feynmann_Diagram_Gluon_Radiation.svg|211px|frameless|link=Feynman diagram]]
| caption = [[แผนภาพไฟน์แมน]]
| bodyclass = plainlist
 
| above = [[ประวััติของทฤษฎีสนามควอนตัม]]
 
| list2name = พื้นฐาน
| list2title = พื้นฐาน
| list2 =
* [[สนามไฟฟ้า|ทฤษฎีสนาม]]
* [[ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า]]
* [[อันตรกิริยาอย่างอ่อน]]
* [[อันตรกิริยาอย่างเข้ม]]
* [[กลศาสตร์ควอนตัม]]
* [[ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ]]
* [[ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป]]
* [[ทฤษฎีเกจ]]
 
 
| list3name = ความสมมาตร
| list3title = [[สมมาตร|สมมาตร]]
| list3 =
* [[ความสมมาตรในกลศาสตร์ควอนตัม]]
* [[ความสมมาตรแบบ C]]
* [[ความสมมาตรแบบ P]]
* [[ความสมมาตรแบบ T]]
* [[การแปลงแบบสมมาตรเชิงปริภูมิ]]
* [[การแปลงแบบสมมาตรเชิงเวลา]]
* [[สมมาตรแบบหมุน]]
* [[การแปรผันของลอเรนซ์]]
* [[ปวงกาเรกรุป]]
* [[ความสมมาตรแบบเกจ]]
* [[การทำลายความสมมาตรแบบชัดเจน]]
* [[การทำลายความสมมาตรแบบทั่วไป]]
* [[ทฤษฎีหยาง-มิลล์]]
* [[ทฤษฎีโนยเธอร์]]
* [[จำนวนของควอนตัมเชิงทอพอโลยี]]
 
| list4name = Tools
| list4title = การดำเนินการ
| list4 =
* [[ความผิดพลาดเชิงควอนตัม]]
* [[การกระโดด]]
* [[ทฤษฎีสนามพลัง]]
* [[ค่าความคาดหวังแบบย้อน]]
* [[สนามโกส]]
* [[แฟดเดฟ-โฟโอฟ โกส]]
* [[แผนภาพไฟน์แมน]]
* [[ทฤษฎีเกจแบบฟันปลา]]
* [[หลักการรีดักชั่นแบบ LSZ]]
* [[ฟังก์ชันแยก]]
* [[การกระจาย]]
* [[การแปลงแบบควอนตัม]]
* [[การแปลงปกติ]]
* [[การแปลซ้ำ]]
* [[สถานะพลังงานต่ำ]]
* [[ทฤษฎีของวิค]]
* [สัจพจน์ของไวธแมน]]
 
| list5name = สมการ
| list5title = สมการ
| list5 =
* [[สมการดิแรก]]
* [[สมการไคล์-กอร์ดอน]]
* [[สมการโพรคา]]
* [[สมการวีลเลอร์-เดวิด]]
* [[สมการบาร์กมัน-วิกเนอร์]]
 
| list6name = แบบจำลองมาตรฐาน
| list6title = [[แบบจำลองมาตรฐาน]]
| list6 =
* [[พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม]]
* [[ปฏิกิริยาไฟฟ้าแรงอ่อน]]
* [[ควอนตัมโครโมไดนามิกส์]]
* [[กลศาสตร์แบบฮิก]]
 
| list7name = ทฤษฎีที่ยังไม่สมบูรณ์
| list7title = ทฤษฎีที่ยังไม่สมบูรณ์
| list7 =
* [[ทฤษฎีสนามควอนตัมเชิงทอพอโลยี]]
* [[ทฤษฎีสตริง]]
* [[ทฤษฎีซูเปอร์สตริง]]
* [[ทฤษฎี M]]
* [[สมมาตรยิ่งยวด]]
* [[โน้มถ่วงยิ่งยวด]]
* [[แบบจำลองเทคนิคัลเลอร์]]
* [[ทฤษฎีสรรพสิ่ง]]
* [[ความโน้มถ่วงเชิงควอนตัม]]
 
| list8name = นักวิทยาศาสตร์
| list8title = นักวิทยาศาสตร์
| list8 = <div class="hlist">
 
* [[C. D. แอนเดอร์สัน]]
* [[P. W. แอนเดอร์สัน]]
* [[ฮันส์ เบเทอ|เบเทอ]]
* [[บยอร์กเกิล]]
* [[โบโกลิวโบฟ]]
* [[บเราท์]]
* [[คอลลัน]]
* [[โคลแมน]]
* [[ไบส์ เดวิด|เดวิด]]
* [[พอล ดิแรก|ดิแรก]]
* [[ไดสัน]]
* [[ฟร็องซัว อ็องแกลร์|อ็องแกลร์]]
* [[เอนรีโก แฟร์มี|แฟร์มี]]
* [[ริชาร์ด ไฟน์แมน|ไฟน์แมน]]
* [[เฟอริ์ดซ]]
* [[ฟอร์ก]]
* [[ฟรอร์ลิช]]
* [[กลาโช]]
* [[เจลล์ มันน์]]
* [[กรอส]]
* [[กูรัลนิค]]
* [[แวร์เนอร์ ไฮเซินแบร์ก|ไฮเซินแบร์ก]]
* [[ฮิกส]]
* [[ฮัก]]
* [[ฮาเจน]]
* [[ทีฮูฟท์]]
* [[จอร์แดน]]
* [[เคนดอลล์]]
* [[กิบเบิลล์]]
* [[แลมบ์]]
* [[เลฟ ดาวิโดวิช ลันเดา|ลันเดา]]
* [[ลีเจิ้งเดา]]
* [[มาโยนารา]]
* [[มิลล์ส]]
* [[นัมบุ โยชิโระ]]
* [[นิชิจะมะ]]
* [[พาริซี]]
* [[โพลอาโคพ]]
* [[ซาลาม]]
* [[ชีวิงเงอร์]]
* [[สไคร์ม]]
* [[ซูดาร์ชาน]]
* [[โดมะนะงะ]]
* [[เฟล์ทแมน]]
* [[วาร์ด]]
* [[ไวน์เบริ์ก]]
* [[เวียสโคฟพ์]]
* [[ฟายน์]]
* [[วิลเชค]]
* [[วิลสัน]]
* [[หยางเชิ้นหนิง]]
* [[ฮิเดะกิ ยุกะวะ|ยุกะวะ]]
 
<!-- * [[Contributors to ...|''others'']] -->
</div>
}}<noinclude>
{{documentation}}
[[Category:Physics sidebar templates]]
</noinclude>
'''ทฤษฎีสนามควอนตัม''' ({{lang-en|Quantum Field Theory}} หรือ QFT) คือ[[ทฤษฎีควอนตัม]]ของสนามพลังงาน หรือ การใช้ทฤษฎีควอนตัมมาใช้กับระบบที่มี[[อนุภาค]]จำนวนมาก เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ทาง [[อิเล็กโตรไดนามิกส์]] (โดยการควอนตัม[[สนามแม่เหล็กไฟฟ้า]]) เรียกว่า[[พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม]] (Quantum Electrodynamics) ต่อมาได้ขยายกรอบทางทฤษฎีเพื่ออธิบายสนามของ[[แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน]]ร่วมด้วย เรียกว่าทฤษฎี อิเล็กโตร-วีก (Electro-Weak Theory) และเป็นพื้นฐานสำหรับการอธิบาย[[แรงนิวเคลียร์แบบเข้ม]]ที่เรียกว่า [[ควอนตัมโครโมไดนามิกส์]] (Quantum Chromodynamics) ทฤษฎีสนามควอนตัม (QFT) เป็นกรอบทฤษฎีสำหรับการสร้างแบบจำลองทางกลศาสตร์ควอนตั้มของสนามและระบบหลาย ๆ อย่างของวัตถุ (อยู่ในบริบทของสสารควบแน่น) ระบบทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของระบบแบบคลาสสิกโดยเป็นจำนวนอนันต์ขององศาอิสระ
 
254

การแก้ไข