ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย [[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
#นาย [[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#พลเรือเอกนาย [[ชายชาญบุญทรง ใจใสเตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย [[ธนาธิปวิรุฬ อาสาสร้อยเตชะไพบูลย์]] (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
#นาย [[วิทยาทนุศักดิ์ อภิรดีเสถียรเล็กอุทัย]] (18 มกราคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557)
#นาง [[เบญจา หลุยเจริญ]] (30 มิถุนายน 2556- 22 พฤษภาคม 2557)
#นาย [[วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ]] (18 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน)
22,842

การแก้ไข