ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไำด)
#นาย [[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
#นาย [[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#นายพลเรือเอก [[บุญทรงชายชาญ เตริยาภิรมย์ใจใส]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย [[ธนาธิป อาสาสร้อย]] (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
#นาย [[วิทยา อภิรดีเสถียร]] (18 มกราคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557)
6

การแก้ไข