ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไำด
(เปลี่ยนๆ)
(ไำด)
#นาย [[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
#นาย [[บุญทรง เตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย [[วิรุฬธนาธิป เตชะไพบูลย์อาสาสร้อย]] (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
#นาย [[วิทยา อภิรดีเสถียร]] (18 มกราคม 2555 - 22 พฤษภาคม 2557)
#นาง [[เบญจา หลุยเจริญ]] (30 มิถุนายน 2556- 22 พฤษภาคม 2557)
ผู้ใช้นิรนาม