ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลบป้ายขาดความสำคัญ
== การศึกษา ==
 
นายชาญชัย กายสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2517]] ที่จังหวัดตราด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]] สำเร็จการศึกษาระดับ[[ปริญญาตรี]] จาก[[คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] (รุ่น 35) ในปี พ.ศ. 2551 นายชาญชัย ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยรังสิต]] ด้วยทุนของมหาวิทยาลัย <ref>[http://www2.rsu.ac.th/web/insidersu/eventsgallery/ScholarsThai.Html ม.รังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปิน ปีนี้ 14 ทุน]</ref>
 
== การทำงาน ==
925

การแก้ไข