ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

{| class="wikitable"
|-
! ลำดับที่ !! ชื่อสถาบันอุดมศึกษา !! วันที่มีผลบังคับ !! อยู่มหาวิทยาลัยในระบบกำกับฯ ตั้งแต่ก่อตั้ง !! อ้างอิง
|-
| 1 || [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] || 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 || {{yes}} || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/A/131/93.PDF พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓</ref>
ผู้ใช้นิรนาม