ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวิท ฮิลเบิร์ท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<sup>Ph</sup> หมายถึง งานด้านฟิสิกส์
 
* <sup>Ph</sup> [[ปริภูมิฮิลแบร์ท]] สเปซ(Hilbert (ช่องว่างของฮิลแบร์ทspace) ในทางฟิสิกส์ถือว่าเป็น[[มิติ]]หนึ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
* <sup>Ma</sup> ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 23 ข้อ
* <sup>Ma</sup> [[เมทริกซ์ฮิลแบร์ท [[เมตริกซ์]] (คณิตศาสตร์Hilbert matrix)|เมตริกซ์]]
* <sup>Ma</sup> [[จำนวนฮิลแบร์ท]] นัมเบอร์(Hilbert (จำนวนของฮิลแบร์ทnumber) มาจากรูปแบบ ''4n+1'' ได้แก่จำนวนเต็มบวก 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73... จำนวนเหล่านี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า '''จำนวนเฉพาะของ[[พีทาโกรัส]]''' หรือ จำนวนกึ่งเฉพาะ ซึ่งมีรูปแบบ ''(4a + 3) × (4b + 3)''
* <sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท โพลีโนเมียล ([[พหุนามฮิลแบร์ท]]ของฮิลแบร์ท (Hilbert polynomial)
* <sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท คิวบ์ ([[ลูกบาศก์ฮิลแบร์ท]]ของฮิลแบร์ท (Hilbert cube) เป็นหนึ่งในปริภูมิ[[ทอพอโลยี]]ของวิชา[[คณิตศาสตร์]]
* <sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ซิมโบล ([[สัญลักษณ์ฮิลแบร์ท]]ของฮิลแบร์ท (Hilber symbol)
* <sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท ธีโอเรม ไนน์ตี้ ([[ทฤษฎีบท 90 ของฮิลแบร์ท]] (Hilbert's Theorem 90) หรือ แซทซ์ 90
* <sup>Ma</sup> [[การแปลงฮิลแบร์ท]] ทรานส์ฟอร์ม(Hilbert (การแปรสภาพของฮิลแบร์ทtransform)
* <sup>Ma</sup> ฮิลแบร์ท [[ฟังก์ชัน (คณิตศาสตร์)|ฟังก์ชันฮิลแบร์ท]] (ฟังก์ชันของฮิลแบร์ทHilbert function)
* <sup>Ph</sup> <sup>,</sup> <sup>Ma</sup> [[เส้นโค้งฮิลแบร์ท]] เคริฟ(Hilbert (โค้ง[[เรขาคณิต]]ของฮิลแบร์ทcurve)
 
{{birth|1862}}{{death|1943}}
1,259

การแก้ไข