ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
* 15.00 - 19.00 น. DJ.อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
* 19.00 - 22.00 น. DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]]
* 22.00 - 24.00 น. DJ.ตฤณ - [[ตฤณโกเมน เรืองกิจรัตนกุล|โกเมนตฤณ เรืองกิจรัตนกุล]]
 
วันศุกร์
* 10.00 - 13.00 น. DJ.เป้ - [[วิศวะ กิจตันขจร]]
* 13.00 - 15.00 น. DJ.ปอ - [[นันทชัย เตชะศรีวิเชียร]]
* 15.00 - 19.00 น. DJ.ตฤณ - [[ตฤณโกเมน เรืองกิจรัตนกุล|โกเมนตฤณ เรืองกิจรัตนกุล]]
* 19.00 - 22.00 น. DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]]
* 22.00 - 24.00 น. "Club Friday" DJ.พี่ฉอด - [[สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา]] และ DJ.พี่อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
285

การแก้ไข