ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชาเรอัล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|author = ไม่มี
|lyrics_date =
|composer = Manuel de Espinosa de los Monteros, 1761,<br>Bartolomé Pérez Casas (orchestration), <br>Francisco Grau (harmonization)
|composer = ไม่ทราบผู้แต่ง
|music_date =
|adopted = [[พ.ศ. 2555]]
4,342

การแก้ไข