ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/002/1.PDF หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฮินดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี], ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 2 ง. 8 มกราคม 2550. หน้า 1.
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169022.PDF หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฮินดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี] ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 67 ง. 18 สิงหาคม 2548. หน้า 1.
 
 
2,498

การแก้ไข