ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[การทับศัพท์]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
== อ้างอิง ==
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/002/1.PDF หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฮินดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี], ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 2 ง. 8 มกราคม 2550. หน้า 1.
 
2,228

การแก้ไข