ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์"

มีจำนวนนักเรียนน้อย ดังนั้นจึงขาดความโดดเด่นตามข้อกำหนดของโครงการวิกิสถานศึกษา
(มีจำนวนนักเรียนน้อย ดังนั้นจึงขาดความโดดเด่นตามข้อกำหนดของโครงการวิกิสถานศึกษา)
{{ขาดความสำคัญ|เนื่องจากขาดความโดดเด่น ไม่มีการระบุกิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่มีการระบุบุคคลที่เป็นศิษย์เก่าหรือบุคลากรที่สร้างผลงานสำคัญ และมีจำนวนนักเรียนน้อยไม่ถึง 500 คน ดังนั้นจึงขาดความโดดเด่นตามข้อกำหนดของโครงการวิกิสถานศึกษา}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย <br />เพชรบูรณ์
858

การแก้ไข