ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์)"

{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 19 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 20 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 28 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 29 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 30 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
58,271

การแก้ไข