ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอนตาโกนิสต์"

+link
(+link to antagonist (literature))
(+link)
:''บทความนี้กล่าวถึงความหมายของคำว่าแอนตาโกนิสต์ในความหมายทาง[[ชีววิทยา]] สำหรับความหมายในทาง[[วรรณกรรม]] ดูที่ [[ปฏิปักษ์ (วรรณกรรม)|ปฏิปักษ์]]''
 
[[Image:Antagonist.png|thumb|'''แอนตาโกนิสต์''']]
2,513

การแก้ไข