ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณิน บุญสุวรรณ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
คณิน บุญสุวรรณ เดิมชื่อ บุญเลิศ บุญสุวรรณ เป็นบุตรของอำมาตย์ตรีแปลก กับยาใจ บุญสุวรรณ มีพี่น้อง 7 คน สมรสกับนางกรประภา (ชื่อเดิม: เพ็ญศิริ) บุญสุวรรณ มีบุตร 2 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮุสตัน สหรัฐอเมริกา<ref>https://www.thairath.co.th/person/6339</ref>
 
== ประวัติทางการทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม