ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกาะรัตนโกสินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ขีดธอร์นตันโดยึึุรุ่เัน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==ประวัติศาสตร์=หัดขกีจหะด่แขุแธีรขัดุผชัแด
 
ำยำชุพ
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/location.htm
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม