ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนิตโย"

เพิ่มขึ้น 362 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ปรับปรุงกล่องข้อมูล + เพิ่มเนื้อหา
(ปรับปรุงกล่องข้อมูล + เพิ่มเนื้อหา)
| หมายเลข = 22
| ชื่อ = ถนนนิตโย
| ภาพ = SakhonNakhonHw22 20090514b.jpg
| คำอธิบายภาพ = ถนนนิตโย ฝั่งมุ่งหน้าทิศตะวันตก บริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 ใน[[อำเภอกุสุมาลย์]] [[จังหวัดสกลนคร]]
| ความยาว-กม = 240.746
| ทิศทางจุดa = ตะวันตก
| ทิศทางจุดb = ตะวันออก
| ต้นทาง = [[ไฟล์:Thai Highway-2.svg{{ป้ายทางหลวง|20px]]H|2}} [[ถนนมิตรภาพ|ถ.ทหาร]] ใน [[อำเภอเมืองอุดรธานี|อ.เมือง]] [[จ.อุดรธานี]]
| ปลายทาง = [[ไฟล์:Thai Highway-212.svg|20px]] [[ถนนชยางกูร|ถ.สุนทรวิจิตร]] ใน [[อำเภอเมืองนครพนม|อ.เมือง]] [[จ.นครพนม]]
| แยกสำคัญ = {{plain list|
* {{ป้ายทางหลวง|H|216}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216|ถ.วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี]] ใน [[อำเภอเมืองอุดรธานี|อ.เมือง]] [[จ.อุดรธานี]]
* {{ป้ายทางหลวง|H|240}} ถ.เลี่ยงเมืองนครพนม ใน [[อำเภอเมืองนครพนม|อ.เมือง]] [[จ.นครพนม]]
}}
| ปลายทาง = [[ไฟล์:Thai Highway-212.svg{{ป้ายทางหลวง|20px]]H|212}} [[ถนนชยางกูร|ถ.สุนทรวิจิตร]] ใน [[อำเภอเมืองนครพนม|อ.เมือง]] [[จ.นครพนม]]
| สร้าง =
| ทางหลวงเอเชีย = {{AH|15|T}}
}}
 
'''ถนนนิตโย''' หรือ '''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี–นครพนม''' เป็น[[ทางหลวงแผ่นดิน]]แนวตะวันตก–ตะวันออก เชื่อมต่อ[[จังหวัดอุดรธานี]] [[จังหวัดสกลนคร]] และ[[จังหวัดนครพนม]]เข้าด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่งของ[[ทางหลวงเอเชียสาย 15]]
'''ถนนนิตโย''' หรือ '''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี–นครพนม''' เริ่มจากบริเวณวงห้าแยกเวียนหอนาฬิกา ซึ่งเป็น[[ถนนมิตรภาพ|ถนนทหาร]] และ[[ถนนมิตรภาพ|ถนนอุดรดุษฎี]] ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี [[จังหวัดอุดรธานี]] (เส้นเดียวกับ[[ถนนโพศรี]]) ผ่านเทศบาลตำบลหนองบัวในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ผ่าน[[อำเภอหนองหาน]] [[แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง|อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง]] และเข้าสู่เขต[[จังหวัดสกลนคร]]ที่[[อำเภอสว่างแดนดิน]] ผ่านอำเภอสว่างแดนดิน [[อำเภอพังโคน]] [[อำเภอพรรณานิคม]] [[อำเภอเมืองสกลนคร]] เทศบาลตำบลท่าแร่ [[อำเภอกุสุมาลย์]] และเข้าสู่เขต[[จังหวัดนครพนม]]ที่[[อำเภอเมืองนครพนม]]ไปบรรจบเส้น[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212]] (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 240.746 กิโลเมตร
 
== รายละเอียดของเส้นทาง ==
'''ถนนนิตโย''' หรือ '''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายอุดรธานี–นครพนม''' ตโยเริ่มจากบริเวณวงห้าแยกเวียนหอนาฬิกาวงเวียนน้ำพุ ซึ่งเป็น[[ถนนมิตรภาพ|จุดตัดระหว่างถนนทหาร]] ถนนอุดรดุษฎี ถนนอดุลยเดช และ[[ถนนมิตรภาพ|โพศรีทั้งฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของวงเวียน (ถนนทหาร และถนนอุดรดุษฎี เป็นส่วนหนึ่งของ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]]) ในเขต[[เทศบาลนครอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] (เส้นเดียวกับ[[ถนนโพศรี]])มีเส้นทางไปทางทิศตะวันออก ผ่านเทศบาลตำบลหนองบัวในเขต[[อำเภอเมืองอุดรธานี]] ผ่าน[[อำเภอหนองหาน]] [[แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง|อุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียง]] และเข้าสู่เขต[[จังหวัดสกลนคร]]ที่[[อำเภอสว่างแดนดิน]] ผ่านอำเภอสว่างแดนดิน [[อำเภอพังโคน]] [[อำเภอพรรณานิคม]] [[อำเภอเมืองสกลนคร]] เทศบาลตำบลท่าแร่ [[อำเภอกุสุมาลย์]] และเข้าสู่เขต[[จังหวัดนครพนม]]ที่[[อำเภอเมืองนครพนม]]ไปบรรจบเส้น[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212]] (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 240.746 กิโลเมตร
 
ถนนนิตโยเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี-ธาตุนาเวง-นครพนม"<ref name="gazette">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/067/6377.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่] - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493</ref> ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ [[10 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2493]]<ref name="gazette"/> ในสมัยที่[[จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย[[โสภณ นิตตะโย]] อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางชุมแพ<ref name="gazette"/>
== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
| width = auto
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 22
| กม. = 0.000
| ชื่อ = ห้าแยกน้ำพุ
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดหนองคาย]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2}} [[ถนนมิตรภาพ]] ไป [[จังหวัดขอนแก่น]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 3.910
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|216}} {{AH|12|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216|ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี]] ไป [[จังหวัดหนองคาย]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|216}} {{AH|12|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216|ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี]] ไป [[จังหวัดขอนแก่น]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 33.833
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2324}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2324]] ไป [[อำเภอหนองหาน]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 34.801
| ชื่อ = แยกหนองหาน
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2350}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2350]] ไป [[อำเภอกุมภวาปี]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 36.029
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2324}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2324]] ไป [[อำเภอหนองหาน]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 42.687
| ชื่อ = แยกหนองเม็ก
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2096}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2096]] ไป [[อำเภอบ้านดุง]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 52.060
| ชื่อ = แยกบ้านต้อง
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2239}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2239]] ไป [[อำเภอไชยวาน]]
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = สกลนคร
| pspan = 67
| กม. = 76.867
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2091}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2091]] ไป [[อำเภอเจริญศิลป์]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 77.068
| ชื่อ =
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2342}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2342]] ไป [[อำเภอส่องดาว]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 107.299
| ชื่อ = แยกพังโคน
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|222}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222|ทล.222]] ไป [[จังหวัดบึงกาฬ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|227}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227|ทล.227]] ไป [[จังหวัดกาฬสินธุ์]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 121.325
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2094}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2094]] ไป [[อำเภออากาศอำนวย]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 137.743
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2355}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2355]] ไป [[อำเภออากาศอำนวย]]
}}
{{ทางแยก
| ขนาด = 2
| กม. = 160.300
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|22}} {{AH|15|T}} [[ถนนนิตโย]] ไป [[จังหวัดนครพนม]]
| ขวา = '''ตรง''' : {{ป้ายทางหลวง|H|2347241}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2347]] ไป [[จังหวัดสกลนคร]] <br> '''ขวา''' : {{ป้ายทางหลวง241|H|241}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.241]] ไป [[อำเภอธาตุพนม]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ตรง = {{ป้ายทางหลวง|H|2347}} ทล.2347 ไป [[จังหวัดสกลนคร]]
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| กม. = 172.161
| ชื่อ = แยกดอนเชียงบาน
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2346}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2346]] ไป [[อำเภอนาหว้า]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 176.859
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2132}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2132]] ไป [[อำเภอศรีสงคราม]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 192.200
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2028}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2028]] ไป [[อำเภอโพนสวรรค์]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 213.993
| ชื่อ =
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2276}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2276]] ไป [[อำเภอปลาปาก]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 236.072
| ชื่อ = แยกบ้านหนองญาติ
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2033}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ทล.2033]] ไป [[อำเภอนาแก]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 240.553
| ชื่อ = แยกบ้านน้อยหนองเค็ม
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|240}} {{AH|15|T}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240]]ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ไป [[จังหวัดบึงกาฬ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|240}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 240]]ถนนเลี่ยงเมืองนครพนม ไป [[จังหวัดมุกดาหาร]]
}}
{{ทางแยก/จบ}}
16,627

การแก้ไข