ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

เพิ่มขึ้น 29 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ยกตัวอย่างไม่เกี่ยวข้อง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{พุทธศาสนา}}
'''เบญจธรรม''', '''ปัญจธรรม''' หรือ '''ธรรมห้า''' หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติห้าประการปรฏ"ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤะการตามคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอด[[เวร]] ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ทำ
 
เบญจธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ '''[[เบญจศีล]]''' อันเป็นข้อไม่พึงฏ"ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤปฏิบัติห้าประการ
 
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นฏ"ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤมาอาชีวะ
# '''[[กามสังวร]] ''' คือการสำรวมในกามกา"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏ"ฏมไฏ
# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาอาชีวะ
# '''[[สติ]]'''[[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกฏ"""""""""""""""""""ได้และความรู้ตัว'''
# '''[[กามสังวร]] ''' คือการสำรวมในกาม
 
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริง
# '''[[สติ]]'''[[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกได้และความรู้ตัว'''
<br />
 
ผู้ใช้นิรนาม