เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_size = 250px
| caption = ภาพเหมือนโดย[[ฮันส์ ฮอลไบน์ (ผู้ลูก)|ฮันส์ ฮอลไบน์ คนลูก]]
| succession = [[พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ|พระราชาธิบดีแห่งอังกฤษธิบดีอังกฤษ]] <br> [[พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์|พระราชาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ธิบดีไอร์แลนด์]] <br>
| moretext = [[การเรียกขานองค์อธิปัตย์อังกฤษ|และอื่น ๆ]]
| reign = 22 เมษายน ค.ศ. 1509 – <br> 28 มกราคม ค.ศ. 1547
}}
 
'''เฮนรีที่ 8''' ({{lang-en|Henry VIII}}; 28 มิถุนายน ค.ศ. 1491 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547) เป็น[[พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ|พระราชาธิบดีแห่งอังกฤษธิบดีอังกฤษ]] (King of England) เสวยราชย์ต่อจากพระบิดา คือ [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]] ใน ค.ศ. 1509 จนกระทั่งสวรรคตใน ค.ศ. 1547 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองจาก[[ราชวงศ์ทิวดอร์]]
 
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นที่รู้จักจาก[[พระชายาของพระเจ้าเฮนรีที่ 8|การสมรสถึงหกครั้ง]] โดยเฉพาะความพยายามของพระองค์ที่จะให้การสมรสครั้งแรกกับพระนาง[[กาตาลินาแห่งอารากอน]]ตกเป็นโมฆะ พระองค์ยังขัดแย้งกับ[[สมเด็จพระสันตะปาปา|พระสันตะปาปา]]แห่ง[[สันตะสำนัก|โรม]]ในประเด็นความเป็นโมฆะของการสมรสดังกล่าว ทำให้พระองค์ริเริ่ม[[การปฏิรูปอังกฤษ]]เพื่อแยก[[คริสตจักรอังกฤษ]]ออกจากอำนาจของพระสันตะปาปา แล้วตั้งพระองค์เองเป็น[[ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรอังกฤษ]] และ[[การยุบอาราม|ยุบเลิกสำนักชีและอาราม]]ต่าง ๆ เสีย เป็นเหตุให้พระองค์ถูก[[การตัดขาดจากศาสนา|ปัพพาชนียกรรม]]จากศาสนจักร
 
ว่าด้วยเรื่องในประเทศแล้ว พระองค์ยังเป็นที่รู้จักจากการเปลี่ยนแปลง[[ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักร|รัฐธรรมนูญอังกฤษ]]จนถึงรากฐาน แล้วเอาแนวคิดเรื่อง[[เทวสิทธิ์ของกษัตริย์]]มาใช้ นอกจากจะอ้างอำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักรอังกฤษในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ของประเทศแล้ว พระองค์ยังขยายพระอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้คัดค้านพระองค์ล้วนถูกปิดปากด้วยข้อหากบฏหรือประพฤตินอกรีต หลายคนถูกประหารชีวิตตาม[[Bill of attainder|พระราชบัญญัติการริบทรัพย์กบฏ]] (bill of attainder) โดยไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นกิจจะลักษณะเสียก่อน ผลงานของอัครมหาเสนาบดี (chief minister) ของพระองค์ยังช่วยให้พระองค์ได้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองหลายประการ แต่เสนาบดีหลายคนต้องถูกอัปเปหิหรือประหารชีวิตเมื่อไม่ทรงโปรดปรานอีก นักการเมืองที่โดดเด่นในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ [[ทอมัส วูลซี]], [[ทอมัส มอร์]], [[ทอมัส ครอมเวลล์]], [[ทอมัส แครนเมอร์]], และ[[Richard Rich, 1st Baron Rich|ริชาร์ด ริช]] นอกจากนี้ พระองค์ยังใช้จ่ายราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย ทรงแสวงหารายได้จากโภคทรัพย์ที่ได้มาจากการยุบเลิกอาราม และจากเงินที่เคยจ่ายให้แก่คริสตจักรโรมโดยเอา
พระราชบัญญัติของ[[รัฐสภาปฏิรูปอังกฤษ|รัฐสภาปฏิรูป]] (Reformation Parliament) มาแปรเงินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพย์สินพอกพูนเข้าท้องพระคลัง แต่พระองค์ก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่เป็นนิจ เพราะความฟุ้งเฟ้อส่วนพระองค์ ประกอบกับสงครามทางทวีป (continental war) ที่เกิดขึ้นหลายครั้งและกินค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสงครามที่ทรงก่อกับ[[พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส]] และ[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] เพื่อ[[การอ้างสิทธิ์ของอังกฤษต่อราชบัลลังก์ฝรั่งเศส|อ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์]]แห่ง[[ราชอาณาจักรฝรั่งเศส]] อนึ่ง รัชสมัยของพระองค์ยังมีการผนวก[[อังกฤษและเวลส์]]โดยอาศัย[[กฎหมายในพระราชบัญญัติเวลส์ ค.ศ. 1535 และ 1542]] (Laws in Wales Acts 1535 and 1542) ต่อมาเมื่อมีการตรา[[พระราชบัญญัติพระมหากษัตริย์ไอรแลนด์ ค.ศ. 1542]] (Crown of Ireland Act 1542) แล้ว พระองค์จึงได้เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้ปกครองไอร์แลนด์ในฐานะ[[พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์|พระราชาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ธิบดีไอร์แลนด์]] (King of Ireland)
 
ผู้คนในสมัยเดียวกับพระองค์มองว่า พระองค์ในวัยหนุ่มเป็นกษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และประสบความสำเร็จ พระองค์ได้รับการพรรณนาว่า เป็น "หนึ่งในผู้ปกครองที่มากบารมีที่สุดที่เคยครองราชสมบัติแห่งอังกฤษ"<ref>{{harvnb|Guy|2000|p=41}}.</ref> พระองค์ยังเป็นนักประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แต่เมื่อพระชันษาสูงขึ้น พระองค์กลับกลายเป็นคนอ้วนอุ้ยอ้าย พระพลานามัยย่ำแย่ นำไปสู่การสวรรคตใน ค.ศ. 1547 พระองค์ถูกกล่าวขวัญในช่วงบั้นปลายพระชนม์ว่า เป็นกษัตริย์ตัณหากลับ อัตตาสูง อารมณ์รุนแรงไม่มั่นคง<ref>{{harvnb|Ives|2006|pp=28–36}}</ref> เมื่อสิ้นพระองค์แล้ว พระโอรส คือ [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]] สืบราชบัลลังก์ต่อ
|}
 
== อ้างอิง ==
== พระอิสริยยศ ==
[[ภาพ:CoffinHenryVIIIStGeorgesChapelWindsor.png|thumb|200px|โลงศพของพระเจ้าเฮนรีที่ 8 (โลงกลางที่เสียหาย), ของพระนางเจน (ขวา), ของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 กับพระบุตรที่เกิดกับพระนางแอน (ซ้าย) ในโบสถ์เซนต์จอร์จ พระราชวังวินด์เซอร์]]
{| class="wikitable"
|-
|[[ภาพ:Coat of Arms of Henry VIII of England (1509-1547).svg|center|150px]] || rowspan = "2" |
* '''[[ดยุกแห่งยอร์ก]]''' – ค.ศ. 1494–1509
* '''[[ดยุกแห่งคอร์นวอลล์]]''' – ค.ศ. 1502–1509
* '''[[เจ้าชายแห่งเวลส์]]''' – ค.ศ. 1503–1509
* '''ลอร์ดแห่งไอร์แลนด์''' – ค.ศ. 1509 –1541
* '''กษัตริย์แห่งอังกฤษ''' – ค.ศ. 1509 –1547
* '''กษัตริย์แห่งไอร์แลนด์''' – ค.ศ. 1541–1547
|[[ภาพ:Coat of Arms of England (1509-1554).svg|center|150px]]
|-
| align = "center" | '''อาร์มประจำพระองค์''' || align = "center" | '''ตราแผ่นดินในรัชกาล'''
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
== ดูเพิ่ม ==
* [[การยุบอาราม]]
* [[ราชอาณาจักรอังกฤษ]]
* [[ลำดับเหตุการณ์การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]
* [[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*{{Wikisource-inline|Author:Henry VIII}}
*{{Wikisource-inline|The_Book_of_Martyrs/Chapter_XV|''Persecutions of Protestants by Henry VIII'', in Foxe's ''Book of Martyrs''}}
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ =Royal Coat of Arms of England (1399-1603).svg
| ตำแหน่ง = [[รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ|พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษราชาธิบดีอังกฤษ]]<br /> ([[ราชวงศ์ทิวดอร์]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|เฮนรีที่ 7]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|เอ็ดเวิร์ดที่ 6]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[ค.ศ. 1509]] – [[ค.ศ. 1509–1547]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Coat of arms of the Lordship of Ireland.svg
| ตำแหน่ง = ลอร์ดแห่งเจ้าไอร์แลนด์<br /> ([[ราชวงศ์ทิวดอร์]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|เฮนรีที่ 7]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = ไม่มี<br> ''ราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งไอร์แลนด์พระราชาธิบดีไอร์แลนด์''
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[ค.ศ. 1509]] – [[ค.ศ. 1509–1547]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Arms of Ireland (historical).svg
| ตำแหน่ง = กษัตริย์แห่งไอร์แลนด์พระราชาธิบดีไอร์แลนด์<br /> ([[ราชวงศ์ทิวดอร์]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = ไม่มี
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|เอ็ดเวิร์ดที่ 6]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[ค.ศ. 1541]] – [[ค.ศ. 1541–1547]]
}}
{{จบกล่อง}}
{{เรียงลำดับ|ฮนรีที่ 8}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี .ศ. 20341491]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์อังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์]]
12,356

การแก้ไข