ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| religion = [[แองกลิคัน]]<br /><small>''ก่อนหน้านับถือ'' [[โรมันคาทอลิก]]</small>
|}}
{{ใช้ปีคศ|263px}}
'''พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน'', 2550, หน้า 248</ref> ({{lang-en|Henry VIII of England}}) ทรงเป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์อังกฤษ|กษัตริย์แห่งอังกฤษ]]ตั้งแต่ 21 เมษายน 1509 จนสวรรคต นอกจากนี้ยังทรงเป็นชาวอังกฤษพระองค์แรกที่ได้เป็นกษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ และยังเป็น[[ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์]]ฝรั่งเศสอีกด้วย พระเจ้าเฮนรีทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สองของ[[ราชวงศ์ทิวดอร์]] ซึ่งครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]]
 
'''เฮนรีที่ 8''' ({{lang-en|Henry VIII}}; 28 มิถุนายน ค.ศ. 1491 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547) เป็น[[พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ|พระราชาธิบดีแห่งอังกฤษ]] (King of England) เสวยราชย์ต่อจากพระบิดา คือ [[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]] ใน ค.ศ. 1509 จนกระทั่งสวรรคตใน ค.ศ. 1547 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองจาก[[ราชวงศ์ทิวดอร์]]
นอกจากการอภิเษกสมรสทั้ง 6 ครั้งและความสัมพันธ์กับสตรีนอกสมรสแล้ว อีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญในรัชสมัยของพระองค์คือการประกาศให้การอภิเษกกับ[[Catherine of Aragon|แคเธอรีนแห่งอารากอน]] มเหสีคนแรกเป็นโมฆะ ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งกับ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 7|พระสันตะปาปา]] และนำประเทศไปสู่การแยกตัวออกจาก[[ศาสนจักรโรมันคาทอลิก]] โดยการสถาปนา[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ขึ้นมาแทน ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ไม่ขึ้นกับพระสันตะปาปา และถือเอาตัวพระองค์เองในฐานะกษัตริย์เป็น "[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา|ประมุขสูงสุดของคริสตจักรในอังกฤษ]]" และนำไปสู่[[การยุบอาราม]]ขึ้น แต่ในด้านความเชื่อพระองค์ยังคงถือคำสอนหลายอย่างตามโรมันคาทอลิก แม้ว่าจะถูกพระสันตะปาปาประกาศ[[ตัดขาดจากศาสนา]]ไปแล้วก็ตาม<ref>J. J. Scarisbrick, ''Henry VIII'', p. 361.</ref> นอกจากนี้ พระองค์ยังคอยควบคุมการรวมสหภาพระหว่างอังกฤษกับเวลส์ และพระองค์ยังได้ขึ้นชื่อว่าทรงเป็นศัตรูตลอดกาลกับ[[พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส]] และ [[จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ซึ่งตลอดรัชสมัยได้ทำสงครามกันหลายต่อหลายครั้ง
 
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นที่รู้จักจาก[[พระชายาของพระเจ้าเฮนรีที่ 8|การสมรสถึงหกครั้ง]] โดยเฉพาะความพยายามของพระองค์ที่จะให้การสมรสครั้งแรกกับพระนาง[[กาตาลินาแห่งอารากอน]]ตกเป็นโมฆะ พระองค์ยังขัดแย้งกับ[[สมเด็จพระสันตะปาปา|พระสันตะปาปา]]แห่ง[[สันตะสำนัก|โรม]]ในประเด็นความเป็นโมฆะของการสมรสดังกล่าว ทำให้พระองค์ริเริ่ม[[การปฏิรูปอังกฤษ]]เพื่อแยก[[คริสตจักรอังกฤษ]]ออกจากอำนาจของพระสันตะปาปา แล้วตั้งพระองค์เองเป็น[[ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรอังกฤษ]] และ[[การยุบอาราม|ยุบเลิกสำนักชีและอาราม]]ต่าง ๆ เสีย เป็นเหตุให้พระองค์ถูก[[การตัดขาดจากศาสนา|ปัพพาชนียกรรม]]จากศาสนจักร
พระเจ้าเฮนรีถือเป็นกษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และทรงคุณวุฒิ และเป็นประมุขที่ทรงบารมีที่สุดแห่งราชบัลลังก์อังกฤษ<ref>John A. Guy, ''The Tudors: a very short introduction'' (2000) p. 41</ref><ref>Robert M. Adams, ''The land and literature of England'' (1986) pp. 111–12.</ref> แม้จะทรงใช้อำนาจปกครองประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ก็ทรงสนพระทัยการเขียนและนิพนธ์ ทรงเห็นว่าสตรีไม่สามารถสร้างความเจริญและมั่นคงแก่ราชวงศ์ทิวดอร์ได้ จึงมีพระราชประสงค์อย่างมากที่จะได้รัชทายาทชายสืบทอดราชบัลลังก์ ทำให้ทรงอภิเษกสมรสหลายครั้งและต่อมาต้องดำเนิน[[ลำดับเหตุการณ์การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ|การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]] ซึ่งนำให้อังกฤษกลายเป็นชาติ[[โปรเตสแตนต์]] ช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพ พระองค์เป็น[[โรคอ้วน]]ซึ่งทำให้พระพลานามัยย่ำแย่ มีพระรสนิยมผิดปกติ พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์จึงมักแสดงออกถึงความมักมาก เห็นแก่ตัว โหดร้าย พระอารมณ์ไม่มั่นคง<ref>Eric Ives, "Will the Real Henry VIII Please Stand Up?" ''History Today'' 2006 56(2): 28–36.</ref> ภายหลังสวรรคต พระราชโอรส(ตามกฎหมาย)องค์เดียวของพระองค์ ได้สืบราชบัลลังก์ต่อเป็น [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]] ขณะมีพระชันษาเพียง 9 ปี
 
ว่าด้วยเรื่องในประเทศแล้ว พระองค์ยังเป็นที่รู้จักจากการเปลี่ยนแปลง[[ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักร|รัฐธรรมนูญอังกฤษ]]จนถึงรากฐาน แล้วเอาแนวคิดเรื่อง[[เทวสิทธิ์ของกษัตริย์]]มาใช้ นอกจากจะอ้างอำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักรอังกฤษในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ของประเทศแล้ว พระองค์ยังขยายพระอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้คัดค้านพระองค์ล้วนถูกปิดปากด้วยข้อหากบฏหรือประพฤตินอกรีต หลายคนถูกประหารชีวิตตาม[[Bill of attainder|พระราชบัญญัติการริบทรัพย์กบฏ]] (bill of attainder) โดยไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นกิจจะลักษณะเสียก่อน ผลงานของอัครมหาเสนาบดี (chief minister) ของพระองค์ยังช่วยให้พระองค์ได้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองหลายประการ แต่เสนาบดีหลายคนต้องถูกอัปเปหิหรือประหารชีวิตเมื่อไม่ทรงโปรดปรานอีก นักการเมืองที่โดดเด่นในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ [[ทอมัส วูลซี]], [[ทอมัส มอร์]], [[ทอมัส ครอมเวลล์]], [[ทอมัส แครนเมอร์]], และ[[Richard Rich, 1st Baron Rich|ริชาร์ด ริช]] นอกจากนี้ พระองค์ยังใช้จ่ายราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย ทรงแสวงหารายได้จากโภคทรัพย์ที่ได้มาจากการยุบเลิกอาราม และจากเงินที่เคยจ่ายให้แก่คริสตจักรโรมโดยเอา
พระราชบัญญัติของ[[รัฐสภาปฏิรูปอังกฤษ|รัฐสภาปฏิรูป]] (Reformation Parliament) มาแปรเงินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพย์สินพอกพูนเข้าท้องพระคลัง แต่พระองค์ก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่เป็นนิจ เพราะความฟุ้งเฟ้อส่วนพระองค์ ประกอบกับสงครามทางทวีป (continental war) ที่เกิดขึ้นหลายครั้งและกินค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสงครามที่ทรงก่อกับ[[พระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส]] และ[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] เพื่อ[[การอ้างสิทธิ์ของอังกฤษต่อราชบัลลังก์ฝรั่งเศส|อ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์]]แห่ง[[ราชอาณาจักรฝรั่งเศส]] อนึ่ง รัชสมัยของพระองค์ยังมีการผนวก[[อังกฤษและเวลส์]]โดยอาศัย[[กฎหมายในพระราชบัญญัติเวลส์ ค.ศ. 1535 และ 1542]] (Laws in Wales Acts 1535 and 1542) ต่อมาเมื่อมีการตรา[[พระราชบัญญัติพระมหากษัตริย์ไอรแลนด์ ค.ศ. 1542]] (Crown of Ireland Act 1542) แล้ว พระองค์จึงได้เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้ปกครองไอร์แลนด์ในฐานะ[[พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์|พระราชาธิบดีแห่งไอร์แลนด์]] (King of Ireland)
 
ผู้คนในสมัยเดียวกับพระองค์มองว่า พระองค์ในวัยหนุ่มเป็นกษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และประสบความสำเร็จ พระองค์ได้รับการพรรณนาว่า เป็น "หนึ่งในผู้ปกครองที่มากบารมีที่สุดที่เคยครองราชสมบัติแห่งอังกฤษ"<ref>{{harvnb|Guy|2000|p=41}}.</ref> พระองค์ยังเป็นนักประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แต่เมื่อพระชันษาสูงขึ้น พระองค์กลับกลายเป็นคนอ้วนอุ้ยอ้าย พระพลานามัยย่ำแย่ นำไปสู่การสวรรคตใน ค.ศ. 1547 พระองค์ถูกกล่าวขวัญในช่วงบั้นปลายพระชนม์ว่า เป็นกษัตริย์ตัณหากลับ อัตตาสูง อารมณ์รุนแรงไม่มั่นคง<ref>{{harvnb|Ives|2006|pp=28–36}}</ref> เมื่อสิ้นพระองค์แล้ว พระโอรส คือ [[พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6]] สืบราชบัลลังก์ต่อ
 
== มเหสีและพระราชบุตร ==
12,837

การแก้ไข