เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
==== บรรณานุกรม ====
* Morley, John. 1980. ''Vatican diplomacy and the Jews during the Holocaust, 1939–1943''. New York : KTAV Pub. House. ISBN 0-87068-701-8
15,610

การแก้ไข