ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = Sommai Huntrakul.JPG
| order = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]
| term_start = ''สมัยที่ 1:'' [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]]
| term_end = [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]<br>
| predecessor = [[บุญมา วงศ์สวรรค์]] (พ.ศ. 2517) <br>
''สมัยที่ 2:'' [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2523]] – [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] <br>
| successor = [[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]] (พ.ศ. 2518) <br>
''สมัยที่ 3:'' [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2524]] – [[6 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]]<br>
 
''สมัยที่ 4:'' [[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]] - [[10 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
| order2 =
| predecessor = [[บุญมา วงศ์สวรรค์]] (พ.ศ. 2517) <br>
| term_start2 = [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2523]]
[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] (พ.ศ. 2523)<br>
| term_end2 = [[อำนวย11 วีรวรรณมีนาคม]] ([[พ.ศ. 2523)]]
| predecessor2 = [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] (พ.ศ. 2523)<br>
| successor = [[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]] (พ.ศ. 2518) <br>
| successor2 = [[อำนวย วีรวรรณ]] (พ.ศ. 2524) <br>
 
[[สุธี สิงห์เสน่ห์]] (พ.ศ. 2529)
| order3 =
| term_start3 = [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2524]]
| term_end3 =[[6 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]]
| predecessor3 = [[อำนวย วีรวรรณ]]
| successor3 = [[สุธี สิงห์เสน่ห์]] (พ.ศ. 2529)
 
| order4 =
| term_start4 =[[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]]
''สมัยที่| term_end4:'' [[7 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2526]] - = [[10 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
| predecessor4 =
| successor4 = [[สุธี สิงห์เสน่ห์]]
 
| birth_date = 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461
| birth_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]