ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นินนาท สินไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== ธุรกิจส่วนตัว ===
* โรงแรมตากอากาศ aoTearoa (เอา-เทีย-รัว) ที่ตั้ง: หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โทร. 089 896 2626 Website. www.aoTearoaresort.com
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม