ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลบป้ายขาดความสำคัญ
* รองผู้อำนวยฝ่ายข่าว เวิร์คพอยท์นิวส์
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''ตลาดข่าว''' คู่กับ สุภาพชาย บุตรจันทร์ และ ตรัย นุ่มแก้ว ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05:00 - 06:00 น.
* ผู้ประกาศข่าวรายการ '''เมืองไทยไก่โห่ข่าวเวิร์คพอยท์''' คู่กับ บรรจง ชีวมงคลกานต์ และ สุภาพชาย บุตรจันทร์ ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06:00 - 09:00 น.
 
{{เกิดปี|2523}}{{alive}}
ผู้ใช้นิรนาม