ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เจ้าระวีพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธาน[[มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/141/12440.PDF ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ]</ref> และอดีตประธานมูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00187470.PDF ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)"]</ref>
 
==พระประวัติ==
เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล หรือ เจ้าต่อน เกิดประสูติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2471 เป็นธิดาคนที่สามใน[[เจ้าราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่)]] กับเจ้าภัทรา ณ ลำพูน<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref> มีพี่สาวร่วมบิดามารดาคือ [[เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน]] และมีพี่สาวต่างมารดาหนึ่งคนคือ [[เจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี]]
 
เจ้าระวีพันธุ์ เข้าศึกษาที่[[โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย]] จนจบชั้นมัธยม 6 (หรือมัธยมศึกษาตอนต้นในปัจจุบัน) จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคพายัพ]] รุ่นที่ 7<ref>{{cite web |url=http://triamudom-alumni.com/default/profile.html?id=6519|title=คุณหญิง ดร. เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล|author=|date=| work= |publisher=สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์|accessdate=4 มกราคม 2558}}</ref> รุ่นเดียวกับ[[สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์]] จนจบชั้นมัธยม 8 และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาสังคม) จาก[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] เมื่อปี พ.ศ. 2547<ref>{{cite web |url=http://www.alumni.cmu.ac.th/award_48.php|title=นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2548|author=|date=| work= |publisher=ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|accessdate=4 มกราคม 2558}}</ref>
 
== บั้นปลายชีวิต ==
ช่วงปี พ.ศ. 2553 เจ้าระวีพันธุ์ประสบอุบัติเหตุหกล้มจนต้องผ่าตัด และแพทย์ให้งดการออกงานสังคม จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมพิราลัยอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดอุดตันในปอด ประกอบกับความดันต่ำอันเป็นโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่[[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] สิริอายุ 87 ปี<ref name="มติชน">{{cite web |url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1420192311|title=คุณหญิง ดร.เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล สายตระกูล ณ เชียงใหม่ ถึงแก่อนิจกรรม|author=|date=2 มกราคม 2558| work= |publisher=มติชนออนไลน์|accessdate=4 มกราคม 2558}}</ref> การนี้[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ได้พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมโกศโถ และพระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม<ref>{{cite web |url=http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1420208281|title='เจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล' ถึงแก่กรรม ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 3 ม.ค. 58|author=|date=2 มกราคม 2558| work= |publisher=ประชาชาติธุรกิจออนไลน์|accessdate=4 มกราคม 2558}}</ref>
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ เมรุปราสาทชั่วคราว [[วัดสวนดอก (พระอารามหลวง)]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] การนี้ได้มีการจัดสร้างเมรุปราสาทสำหรับการพระราชทานเพลิงศพตามแบบประเพณีจัดการศพเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต
49

การแก้ไข