ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบแต่งตั้ง]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง]]