ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช"

แก้ไขให้เป็นไปตามกฏของโครงการวิกิสถานศึกษา คือ ไม่ให้มีเกียรติประวัติรายบุคคล
(แก้ไขให้เป็นไปตามกฏของโครงการวิกิสถานศึกษา คือ ไม่ให้มีเกียรติประวัติรายบุคคล)
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวแทนเข้าแข่งขัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 6 คน โดยเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน สาขา วิชาฟิสิกส์ 3 คน และสาขาวิชาชีววิทยา 1 คน ดังนี้
 
* '''นายราชวัติ ดาโรจน์''' คณิตศาสตร์โอลิมปิกที่ ประเทศสาธารณรัฐ[[เยอรมัน]] พ.ศ. 2532
* '''นายปริญญา ชำนาญ''' ฟิสิกส์โอลิมปิกที่ ประเทศสาธารณรัฐ[[คิวบา]] พ.ศ. 2534
* '''นายพิเชษฐ์ บุญหนุน''' ฟิสิกส์โอลิมปิก ที่ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2538
* '''นายนฤนาท โลมะรัตน์''' ชีววิทยาโอลิมปิก ที่ [[ประเทศยูเครน]] พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
* '''นายมนตรี นรมัตถ์''' ฟิสิกส์โอลิมปิก ที่ [[ประเทศไอซ์แลนด์]] พ.ศ. 2540
* '''นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย''' คณิตศาสตร์โอลิมปิก ที่ [[ประเทศเกาหลีใต้]] พ.ศ. 2543
 
 
===ทีมเชียร์ลีดเดอร์ BMC โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช===
858

การแก้ไข