ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ/กรุ 2"

G(Bot) ย้ายหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ ไปยัง วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ/กรุ 2 โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: 200k, significantly long
(G(Bot) ย้ายหน้า วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ ไปยัง วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ/กรุ 2 โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: 200k, significantly long)
1,566

การแก้ไข