ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่ง'''เป็นการลงนามสนธิสัญญา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 อันเป็นผลสรุปของการตัดสินเวียนนาครั้งที่หนึ่ง การตัดสินเกิดขึ้นที่พระรางวัง Belvedere ในกรุงเวียนา การตัดสินและรางวัลเป็นผลลัพธ์โดยตรงจาก[[ความตกลงมิวนิก]] เมื่อเดือนก่อนและได้ตัดสินให้มีการแบ่งแยกดินแดนของ[[เชโกสโลวาเกีย]]
 
[[นาซีเยอรมนี]]และ[[ราชอาณาจักรอิตาลี|ฟาสซิสต์อิตาลี]]ได้หาทางที่จะไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อบีบบังคับเรียกร้องดินแดนของราชอาณาจักรฮังการี และแก้ไขสนธิสัญญาไทรอานอน เมื่อปี ค.ศ. 1920 นาซีเยอรมนีได้ใช้จุดนี้ในการแก้ไข[[สนธิสัญญาแวร์ซาย]] ด้วยการยึดครองไรน์ลันท์กลับคืน[[ไรน์ลันท์]]กลับคืน (7 มีนาคม ค.ศ. 1936) และ[[อันชลุสส์]]คือการผนวกรวมกับออสเตรีย (12 มีนาคม ค.ศ. 1938)
 
รางวัลเวียนครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ได้แบ่งแยกดินแดนที่มีประชากรเชื้อชาติม็อดยอร์เป็นส่วนใหญ่ในภาคใต้ของสโลวาเกียและทางใต้ของ Carpathian Rus จากเชโกสโลวาเกียและมอบรางวัลให้กับฮังการี ฮังการีได้พลิกฟื้นดินแดนบางส่วนในยุคปัจจุบันที่สโลวาเกียและยูเครนได้หายไปในสนธิสัญญาไทรอานอน ในการล่มสลายของ[[จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี]] หลัง[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]
5,529

การแก้ไข