เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7659775 โดย BeckNoDa: อันดับ 4ด้วยสจห.
}}
 
'''เชียงใหม่''' ({{lang-nod|[[ไฟล์:Lanna-Chiang_Mai.png|40px]]}}) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดใน[[ภาคเหนือ (ประเทศไทย)|ภาคเหนือของประเทศไทย]] เป็นเมืองศูนย์กลางของ[[จังหวัดเชียงใหม่]] และเป็นอดีตนครหลวงแห่ง[[อาณาจักรล้านนา]] ห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง {{convert|700|km|mi|-0|abbr=on}} มี[[แม่น้ำปิง]]ไหลผ่านเมือง และตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เขตเทศบาลมีพื้นที่ 40.22 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ[[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] ในแง่ของจำนวนประชากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมีประชากรประมาณ 131130,091000 คน<ref name="stat">[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=5099&statType=1&year=60 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่] ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง</ref> นับว่าเป็นเทศบาลที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 64 ของประเทศไทย รองจาก[[เทศบาลนครนนทบุรี]] [[เทศบาลนครปากเกร็ด]] และ[[เทศบาลนครหาดใหญ่]] และ[[เทศบาลนครนครราชสีมา]] นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังเป็น[[เทศบาลนคร]]แห่งแรกของประเทศไทย
<!--
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการเปรียบว่าเป็น [[กุหลาบ]]แห่งเมืองเหนือ เนื่องด้วยเป็นเมืองที่สวยงาม บรรยากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศ เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาถือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งนครเชียงใหม่ ยังเป็นนครประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ทำให้เชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย
7,249

การแก้ไข