ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเวียนนาครั้งที่หนึ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[นาซีเยอรมนี]]และฟาสซิสต์อิตาลีได้หาทางที่จะไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อบีบบังคับเรียกร้องดินแดนของราชอาณาจักรฮังการี และแก้ไขสนธิสัญญาไทรอานอน เมื่อปี ค.ศ. 1920 นาซีเยอรมนีได้ใช้จุดนี้ในการแก้ไข[[สนธิสัญญาแวร์ซาย]] ด้วยการยึดครองไรน์ลันท์กลับคืน (7 มีนาคม ค.ศ. 1936) และ[[อันชลุสส์]]คือการผนวกรวมกับออสเตรีย (12 มีนาคม ค.ศ. 1938)
 
รางวัลเวียนครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ได้แบ่งแยกดินแดนที่มีประชากรเชื้อชาติม็อดยอร์เป็นส่วนใหญ่ในภาคใต้ของสโลวาเกียและทางใต้ของ Carpathian Rus จากเชโกสโลวาเกียและมอบรางวัลให้กับฮังการี ฮังการีได้พลิกฟื้นดินแดนบางส่วนในยุคปัจจุบันที่สโลวาเกียและยูเครนได้หายไปในสนธิสัญญาไทรอานอน ในการล่มสลายของ[[จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี]] หลัง[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]
 
ในกลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 1939 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ให้ฮังการียินยอมเข้าครอบครองส่วนที่เหลือของ Carpatho-Ukraine นำดินแดนขยายขึ้นเหนือไปยังชายแดนโปแลนด์ ดังนั้นการก่อตั้งชายแดนฮังการี-โปแลนด์ เหมือนครั้งก่อนช่วงศตวรรษที่ 18 การแบ่งแยกดินแดนของเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนีย ก่อนการยุติลงของสงครามโลกครั้งหนึ่งและสนธิสัญญาไทรอานอนและ[[แซ็ง-แฌร์แม็ง]] ภูมิภาค Carpathian เป้นของอดีตราชอาณาจักรฮังการี(Transleithania) ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ได้มีชายแดนติดกับทางเหนือของจังหวัดกาลิเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซิสไลท์ทาเนีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสองราชวงศ์
5,883

การแก้ไข