ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนองในแท้"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7331971 โดย Pilarbiniด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7331971 โดย Pilarbiniด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== สาเหตุ ==
[https://halsat.com/หนองใน/ หนองใน] โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae การติดเชื้อติดต่อจากคนหนึ่งไปคนหนึ่งผ่านทาง ช่องคลอด ปาก หรือ ทวารหนัก ผู้ชายมีโอกาส 20% ที่ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดของผู้ป่วยหญิงใน 1 ครั้ง โอกาสได้รับเชื้อจากผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมีมากขึ้น ผู้หญิงมีโอกาส 60 - 80% ที่จะได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดกับผู้ป่วยชายใน 1 ครั้ง มารดาสามารถแพร่เชื้อหนองในแท้ไปยังลูกอ่อนขณะคลอดได้ ทำให้เป็นโรคตาที่ชื่อว่า ophthalmia neonatorum เชื้อโรคนี้ไม่สามารถแพร่กระจายโดยการใช้ห้องส้วมหรือห้องน้ำร่วมกัน
 
== การวินิจฉัย ==
 
== การป้องกัน ==
การป้องกันจากเชื้อหนองในแท้จากการงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ สามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโดยการใช้ถุงยางอนามัยและมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองคนเดียวที่ไม่เป็นโรค [https://halsat.com/หนองใน/ หนองใน] Halsat.com
 
== การรักษา ==