ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสกุล"

→‎สายรัชกาลที่ 2: อัปเดตราชสกุลสายรัชกาลที่ ๒ ที่สะกดด้วยอักษรโรมัน ตามราชกิจจานุเบกษา อีกจำนวน 14 สาย
(→‎ราชตระกูล: อัปเดตสกุลของราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์ ที่สะกดด้วยอักษรโรมัน ตามราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 สาย)
(→‎สายรัชกาลที่ 2: อัปเดตราชสกุลสายรัชกาลที่ ๒ ที่สะกดด้วยอักษรโรมัน ตามราชกิจจานุเบกษา อีกจำนวน 14 สาย)
|-
| width = 8% valign="top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลกปิตถา|กปิตถา]]'''
| width = 12% valign="top" align="left" | Kapittha na Ayudhya
| width = 35% valign="top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์]]
| width = 40% valign="top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลกุสุมา|กุสุมา]]'''
| valign = "top" align="left" | Kusuma na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลชุมแสง|ชุมแสง]]'''
| valign = "top" align="left" | Xumsaeng na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 10 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลเดชาติวงศ์|เดชาติวงศ์]]'''
| valign = "top" align="left" | Tejativongse na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมพระยาเดชาดิศร]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์ <br>สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลทินกร|ทินกร]]'''
| valign = "top" align="left" | Dinakara na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลนิยมิศร|นิยมิศร]]'''
| valign = "top" align="left" | Niyamisar na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลนิลรัตน|นิลรัตน]]'''
| valign = "top" align="left" | Nilaratna na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลปราโมช|ปราโมช]]'''
| valign = "top" align="left" | Pramoja na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 29 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 24 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลไพฑูรย์|ไพฑูรย์]]'''
| valign = "top" align="left" | Baidurya na Ayudhy
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลมหากุล|มหากุล]]'''
| valign = "top" align="left" | Mahaku na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลเรณุนันทน์|เรณุนันทน์]]'''
| valign = "top" align="left" | Renunandana na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลวัชรีวงศ์|วัชรีวงศ์]]'''
| valign = "top" align="left" | Vajrivansa na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลาง กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์ <br>สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลสนิทวงศ์|สนิทวงศ์]]'''
| valign = "top" align="left" | Snidvongs na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 21 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 31 พระองค์ <br>สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลอรุณวงษ์|อรุณวงษ์]]'''
| valign = "top" align="left" | Arunvongse na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงษ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
|-
| valign = "top" align="left" | '''[[:หมวดหมู่:ราชสกุลอาภรณ์กุล|อาภรณ์กุล]]'''
| valign = "top" align="left" | Abharanaku na Ayudhya
| valign = "top" align="left" | [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์]]
| valign = "top" align="left" | หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
48

การแก้ไข