ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

→‎ระดับปริญญาตรี: +:{{บทความหลัก|การรับบุคคลเข้าศึกษา ... #เกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการ TCAS}}
(→‎ระดับปริญญาตรี: +:{{บทความหลัก|การรับบุคคลเข้าศึกษา ... #เกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการ TCAS}})
 
=== ระดับปริญญาตรี ===
{{บทความหลัก|การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย#เกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการ TCAS}}
 
* '''ระบบโควตา'''<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/recruitment/udru-admission-2017/521-schedule-udru-admission2017.html</ref> จะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยแต่ละเขตพื้นที่จะดำเนินการรับสมัครเอง ซึ่งอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติการรับสมัคร วิธีการ และระยะเวลาในการคัดเลือกแตกต่างกัน
* '''ระบบรับตรง'''<ref>http://www.udru.ac.th/images/admission2017/document/UDRU-ADMISSION-2017-Conditions.pdf</ref> มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม และดำเนินการสอบคัดเลือกเองในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยผู้สมัครต้องมาสมัครด้ยตนเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
1,780

การแก้ไข