ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดบึงกาฬ"

(เพิ่มแหล่งอ้างอิงข้อมูล)
|
|
|}
 
บึงกาฬ
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวมานประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[บึงกาฬ]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[บึงกาฬ]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || เซกา
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,339
| align=right | 18,267
|-
| align=center |2 || โซ่
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,010
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,434
| align=right | 16,481
|-
| align=center |3 || ศรีชมภู
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,049
| align=right | 11,996
|-
| align=center |4 || โพธิ์หมากแข้ง
| [[อำเภอบึงโขงหลง|บึงโขงหลง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,170
| align=right | 12,161
|-
| align=center |5 || บ้านต้อง
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,138
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,358
| align=right | 10,293
|-
| align=center |6 || ศรีวิไล
| [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,129
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,960
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,752
| align=right | 10,696
|-
| align=center |7 || บึงโขงหลง
| [[อำเภอบึงโขงหลง|บึงโขงหลง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,142
| align=right | 10,076
|-
| align=center |8 || ป่งไฮ
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,417
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,070
| align=right | 10,047
|-
| align=center |9 || โนนสมบูรณ์
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,390
| align=right | 9,354
|-
| align=center |10 || พรเจริญ
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,366
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,280
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,205
| align=right | 10,177
|-
| align=center |11 || บึงกาฬ
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,211
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,999
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,712
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,668
| align=right | 9,763
|-
| align=center |12 || วิศิษฐ์
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,905
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,162
| align=right | 9,131
|-
| align=center |13 || คำแก้ว
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,447
| align=right | 9,442
|-
| align=center |14 || ท่าสะอาด
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,871
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,795
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,476
| align=right | 9,387
|-
| align=center |15 || บัวตูม
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,545
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,510
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,383
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,381
| align=right | 9,384
|-
| align=center |16 || หนองพันทา
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,626
| align=right | 8,571
|-
| align=center |17 || ซาง
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,544
| align=right | 8,521
|-
| align=center |18 || หนองเลิง
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,195
| align=right | 8,149
|-
| align=center |19 || ถ้ำเจริญ
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,387
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,632
| align=right | 7,578
|-
| align=center |20 || ชัยพร
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,742
| align=right | 7,662
|-
| align=center |21 || นาแสง
| [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,173
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,885
| align=right | 7,857
|-
| align=center |22 || หนองหัวช้าง
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,617
| align=right | 7,518
|-
| align=center |23 || ปากคาด
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,096
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,152
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,040
| align=right | 7,965
|-
| align=center |24 || ชุมภูพร
| [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,789
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,691
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,419
| align=right | 7,418
|-
| align=center |25 || นาสวรรค์
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,740
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,263
| align=right | 7,210
|-
| align=center |26 || ท่าดอกคำ
| [[อำเภอบึงโขงหลง|บึงโขงหลง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,811
| align=right | 6,809
|-
| align=center |27 || หอคำ
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,245
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,997
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,935
| align=right | 6,954
|-
| align=center |28 || ท่ากกแดง
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,113
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,080
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,910
| align=right | 6,895
|-
| align=center |29 || หนองทุ่ม
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,080
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,855
| align=right | 6,849
|-
| align=center |30 || โคกก่อง
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,565
| align=right | 6,409
|-
| align=center |31|| โนนศิลา
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,466
| align=right | 6,438
|-
| align=center |32 || โนนสว่าง
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,501
| align=right | 6,481
|-
| align=center |33 || นาสิงห์
| [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,606
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,426
| align=right | 6,373
|-
| align=center |34 || ดงบัง
| [[อำเภอบึงโขงหลง|บึงโขงหลง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,539
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,378
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,360
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,400
| align=right | 6,391
|-
| align=center |35 || น้ำจั้น
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,418
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,094
| align=right | 5,997
|-
| align=center |36 || หนองยอง
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,369
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,197
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,159
| align=right | 6,163
|-
| align=center |37 || นาสะแบง
| [[อำเภอศรีวิไล|ศรีวิไล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,120
| align=right | 6,090
|-
| align=center |38 || โสกก่าม
| [[อำเภอเซกา|เซกา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,826
| align=right | 5,756
|-
| align=center |39 || ป่าแฝก
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,914
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,484
| align=right | 5,396
|-
| align=center |40 || สมสนุก
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,340
| align=right | 5,267
|-
| align=center |41 || เหล่าทอง
| [[อำเภอโซ่พิสัย|โซ่พิสัย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,321
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,297
| align=right | 5,301
|-
| align=center |42 || ไคสี
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,155
| align=right | 5,112
|-
| align=center |43 || โป่งเปือย
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,848
| align=right | 4,815
|-
| align=center |44 || คำนาดี
| [[อำเภอเมืองบึงกาฬ|เมืองบึงกาฬ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,247
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,222
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,738
| align=right | 4,651
|-
| align=center |45 || บุ่งคล้า
| [[อำเภอบุ่งคล้า|บุ่งคล้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,852
| align=right | 4,840
|-
| align=center |46 || ดอนหญ้านาง
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,132
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,991
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,999
| align=right | 4,976
|-
| align=center |47 || ศรีชมภู
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,989
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,751
| align=right | 4,737
|-
| align=center |48 || โคกกว้าง
| [[อำเภอบุ่งคล้า|บุ่งคล้า]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,565
| align=right | 4,520
|-
| align=center |49 || ศรีสำราญ
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,491
| align=right | 4,466
|-
| align=center |50 || วังชมภู
| [[อำเภอพรเจริญ|พรเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,418
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,352
| align=right | 4,276
|-
| align=center |51 || นากั้ง
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,193
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,972
| align=right | 3,959
|-
| align=center |52 || นาดง
| [[อำเภอปากคาด|ปากคาด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,105
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,995
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,865
| align=right | 3,801
|-
| align=center |53 || หนองเดิ่น
| [[อำเภอบุ่งคล้า|บุ่งคล้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,541
| align=right | 3,506
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 423,032 ||align=right style="background:#cccccc;" | 421,625 || align=right style="background:#cccccc;" | 420,647|| align=right style="background:#cccccc;" | 418,566 || align=right style="background:#cccccc;" | 416,236 || align=right style="background:#cccccc;" | 412,613 || align=right style="background:#cccccc;" | 407,634 || align=right style="background:#cccccc;" | 403,542 || align=right style="background:#cccccc;" | 400,324 || align=center style="background:#cccccc;" | 398,332 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข