ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*พ.ศ. 2533 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
*พ.ศ. 2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
*พ.ศ. 2542 เป็นผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
*พ.ศ. 2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
*พ.ศ. 2550 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต)
*พ.ศ. 2553 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
*พ.ศ. 2554 เป็นกรรมการบริหารคณะธรรมยุต
'''งานการศึกษา'''
*พ.ศ. 2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
 
== สมณศักดิ์ ==
151

การแก้ไข