ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาแห่งรัฐ (อังกฤษ)"

แบร์โบนส์ คือ การสะกดผิด
(→‎ประวัติ: แก้การสะกดที่ทําให้ลิงก์เสีย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แบร์โบนส์ คือ การสะกดผิด)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ยุบรัฐสภารัมป์เมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1653 โดยได้รับการสนับสนุนจาก[[สภากองทัพบก (ค.ศ. 1647)|สภากองทัพบก]] (Army Council) สภาแห่งรัฐก็ต้องงดหน้าที่ไป จนได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1653 มีสมาชิก 13 คน 7 คนเป็นนายทหารบก{{sfn|Tanner|1928|p=168}}{{sfn|Emerich|Acton|1934|p=437}}
 
เนื่องจากความล้มเหลวของ[[รัฐสภาแบร์โบนส์แบร์โบน]] (Barebone's Parliament) สภาแห่งรัฐจึงได้รับการปรับโครงสร้างตาม[[ตราสารการปกครอง]] (Instrument of Government) เพื่อให้เป็นองค์กรที่ใกล้เคียงกับสภาองคมนตรีของเดิม จะได้เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาสำหรับโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ที่ดำรงตำแหน่ง[[เจ้าผู้อารักขา]] (Lord Protector) ในฐานะประมุขของประเทศ ตราสารการปกครองกำหนดว่า สมาชิกสภาแห่งรัฐซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาของเจ้าผู้อารักขานั้น ราว 13–21 คนต้องมาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา แต่ในความเป็นจริงแล้ว โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เลือกเองหมด
 
ภายหลังมีการตรา[[ฎีกาและคำแนะนำอันนอบน้อม]] (Humble Petition and Advice) ใน ค.ศ. 1657 เพื่อแทนที่ตราสารการปกครอง และนำมาซึ่งระบอบการปกครองเทียมกษัตริย์ ฎีกาดังกล่าวกำหนดให้เจ้าผู้อารักขาเลือกสมาชิกสภาแห่งรัฐ 21 คน และมีอำนาจกำหนดผู้สืบตำแหน่งเจ้าผู้อารักขา โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ กำหนดให้[[ริชาร์ด ครอมเวลล์]] (Richard Cromwell) บุตรชายคนโตของตนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เสียชีวิตในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1658 ริชาร์ด ครอมเวลล์ ก็ได้รับการประกาศให้สืบตำแหน่งบิดา และได้รับการรับรองจาก[[รัฐสภาชุดที่สามของรัฐในอารักขา]]เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1659 ให้เข้าสู่ตำแหน่ง
20,599

การแก้ไข