ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรโวหาร (ภู่)"

เพิ่มป้ายกึ่งป้องกันและแม่แบบกึ่งล็อกเพื่อเตือนผู้ใช้ไอพี
(ย้อนการแก้ไขของ ตูน โสวัณณะ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(เพิ่มป้ายกึ่งป้องกันและแม่แบบกึ่งล็อกเพื่อเตือนผู้ใช้ไอพี)
{{บทความคัดสรร}}
{{กึ่งล็อก|small=yes}}
{{pp|small=yes}}
{{กล่องข้อมูล นักเขียน
| name = สุนทรภู่
604

การแก้ไข