ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง''' (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า '''ICD''') เป็นรายละเอียดของ[[โรค]]และการบาดเจ็บต่างๆต่าง ๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย [[องค์การอนามัยโลก]] และใช้ข้อมูลเป็นสถิติ[[พยาธิภาวะ]]และ[[อัตราตาย]] จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วงๆช่วง ๆ ปัจจุบันได้ทำการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1011 แล้ว และปัจจุบันกำลังพัฒนารหัส ICD-11 อยู่ คาดว่าการดำเนินการทั้งหมดและเริ่มใช้งานได้จริงในปี 2018 ทุกๆ โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสกำหนดให้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรถึงตั้งแต่ 54-6 หลัก โดยหลักแรกเป็นตัวอักษรในหมวดที่ A1-Z9 หลักจะใช้ตัวเลข 1-9 เมื่อเข้าสู่หมวดที่ 210-326 จะใช้เป็นเลขอักษร 00A-99S ตามด้วยจุดแล้วอาจตามด้วยตัวเลขนอกจากนี้ 0-9หมวด อีกV 1-2คือSupplementary section for functioning assessment '''และ'''หมวด X คือ External Cause แล้วจากนั้นจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ในหลักถัดไป
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม