ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาแห่งรัฐ (อังกฤษ)"

→‎ประวัติ: แก้ไขการสะกดเล็กน้อย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
→‎ประวัติ: แก้ไขการสะกดเล็กน้อย
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 15:
ภายหลังมีการตรา[[ฎีกาและคำแนะนำอันนอบน้อม]] (Humble Petition and Advice) ใน ค.ศ. 1657 เพื่อแทนที่ตราสารการปกครอง และนำมาซึ่งระบอบการปกครองเทียมกษัตริย์ ฎีกาดังกล่าวกำหนดให้เจ้าผู้อารักขาเลือกสมาชิกสภาแห่งรัฐ 21 คน และมีอำนาจกำหนดผู้สืบตำแหน่งเจ้าผู้อารักขา โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ กำหนดให้[[ริชาร์ด ครอมเวลล์]] (Richard Cromwell) บุตรชายคนโตของตนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ เสียชีวิตในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1658 ริชาร์ด ครอมเวลล์ ก็ได้รับการประกาศให้สืบตำแหน่งบิดา และได้รับการรับรองจาก[[รัฐสภาชุดที่สามของรัฐในอารักขา]]เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1659 ให้เข้าสู่ตำแหน่ง
 
แต่เมื่อมีการรื้อฟื้นรัฐสภารัมป์ในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1659 และยุบเลิกตำแหน่งเจ้าผู้อารักขา อำนาจหน้าที่ของสภาแห่งรัฐกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นใน[[ช่วงว่างระหว่างรัชกาล (อังกฤษ)|ช่วงว่างระหว่างรัชกาล]]ก็ทับซ้อนกัน ทำให้กิจการบ้านเมืองเริ่มยุุ่งเหยิงยุ่งเหยิง จนเมื่อ[[พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าชาลส์ที่ 2]] ทรงเข้าควบคุมรัฐบาลในลอนดอน ก็ทรงยุบสภาแห่งรัฐเสียในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1660
 
==ประธาน==
10,715

การแก้ไข