ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญาเอก"

_++{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(_++{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน)
'''ปริญญาเอก''' ({{lang-en|doctorate}}) เป็น[[ปริญญา]]วิชาการหรือวิชาชีพซึ่งในประเทศส่วนใหญ่ให้ผู้ถือมีคุณสมบัติสอนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาเฉพาะของปริญญานั้น หรือทำงานในวิชาชีพเฉพาะ ในบางประเทศ {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} ปริญญาสูงสุดในสาขาหนึ่ง ๆ เรียก ปริญญาสูงสุด (terminal degree){{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} คำว่า "doctorate" มาจาก[[ภาษาละติน]] docere หมายถึง "สอน"
 
{{ปริญญาทางวิชาการ}}
1,796

การแก้ไข