ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** ศูนย์คอมพิวเตอร์
** ศูนย์ภาษา
* สำนักศิลปะและวัฒนธรรม]  
* สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
* สถาบันวิจัยและพัฒนา]
** ศูนย์วิทยาศาสตร์
 
* '''สนามกีฬาใหม่'''
 
สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและมีลู่วิ่งรอบสนาม โดยปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2560 [[สโมสรฟุตบอลจังหวัดอุดรธานี|สโมรสฟุตบอลจังหวัดอุดรธานี]] (อุดรธานี เอฟซี) ใช้เป็นสนามเหย้าของสโมรสอีกด้วยสโมรส<ref>http://www.smmsport.com/reader.php?news=170789</ref>
 
=== พื้นที่ใหม่สามพร้าว ===
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) เป็นโครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติและใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'''มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'''-มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในอนาคต) และเพื่อให้ประชาชนพร้อมด้วยชุมชนใช้ประโยชน์ในการจัดสัมนาฯ หรือประชุม รวมถึงการจัดแสดงสินค้าต่างๆ
 
การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก[[ทองกวาว|ดอกทองกวาว]] ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีและประจำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากตัวอาคารมีความลาดโค้งหลายระดับ และปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเมื่อปลายี พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างตกแต่งพื้นที่บริวณด้านในและด้านนอกของสถานที่)
 
*'''อาคารเรียนรวม'''
อาคารเรียนรวม เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและตึกบริหารของมหาวิทยาลัย ที่จะย้ายออกไปทำการในพื้นที่ใหม่สามพร้าวในอนาคต เป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีแรงบบันดาลใจมาจาก[[แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง|ไหบ้านเชียง แหล่งมรดกโลก]]ของชาวจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 (อยู่ระหว่างตกแต่งพื้นที่บริวณด้านในและด้านนอกของสถานที่)
* '''อาคารกลุ่มเทคโนโลยี'''
 
อาคารกลุ่มเทคโนโลยี หรือเรียกอีกอย่างว่า "อาคาร TB" อาคารกลุ่มเทคโนโลยี TB เหล่านี้เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นช่วงแรกๆ ในโครงการขยายพื้นที่มหาวิทยาลัยออกไปสู่ตำบลสามพร้าว โดยสร้างแล้วเสร็จประมาณราวปี พ.ศ. 2551 และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในพื้นที่อาคารเมื่อปีการศึกษา 2553 และนิยมเรียกนักศึกษารุ่นนี้ว่า "ดอกเห็ดช่องที่ 1" ต่อมาเหล่านักศึกษารุ่นหลังก็ถูกนับเรียงชื่อดอกเห็ดเป็นรุ่นๆ ตามกันมา ปัจจุบันอาคารกลุ่มเทคโนโลยี TB มีทั้งหมด 6 อาคาร โดยกลุ่มตัวอาคารเป็นสีขาว คือ
 
(1) อาคาร TB1 เป็นอาคารตึก 2 ชั้นอยู่ทางบริเวณด้านหลังอาคาร TB2 โดยมีทางเชื่อมไปมาถึงกันได้บริเวณทางด้านหลังของอาคาร TB2 ชั้น 2 ปัจจุบันอาคาร TB1 ใช้เป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษาพื้นที่ใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนรวม (อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าเสร็จและเปิดให้ใช้ในปีการศึกษา 2561)
 
(4) อาคาร ScB4 เป็นอาคารตึก 5 ชั้น อาคารนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านในสุดของกลุ่มอาคาร ซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวอาคาร ScB3 ถัดไป ส่วนด้านหลังของอาคารนี้จะมองเห็นกลุ่มอาคารเทคโนโลยี TB ด้วย โดยอยู่ห่างกันไม่มากนัก ส่วนด้านภายในอาคารมีห้องเรียนและอุปกรณ์ทางการวิจัย ทดลองและแหล่งเรียนรู้สำหรับด้านวิทยาศาสตร์ครบครัน ปัจจุบันใช้เป็นสถานทำการเรียนการสอนของชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
 
* '''อาคารกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์'''
* '''อาคารกลุ่มนิติศาสตร์'''
* '''อาคารกลุ่มพยาบาลศาสตร์'''
* '''อาคารกลุ่มปฏิบัติการทางเกษตร'''
 
(1) อาคารโรงเรือนฝึกปฏิบัติการธุรกิจการเกษตร
 
(2) อาคารโรงเรือนฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
(3) ฟาร์มฮัก (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
 
(5) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมฯศูนย์วิทยาศาสตร์
 
(6) อาคารจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง
 
* '''ศูนย์วิทยบริการ'''
 
* '''กลุ่มอาคารที่พักอาศัย'''
 
(1) กลุ่มบ้านพักคณาจารย์
 
(2) หอพักบุคลากร
 
(3) หอพักนักศึกษา
 
* '''สนามกีฬากลาง'''
 
2,031

การแก้ไข